Max stores Near Lakshmi Nagar G Sector Road, Thiruvananthapuram, 695004