Max stores Near Bhaskar Lane, Thiruvananthapuram, 695004